خانه تکانی

نوک می‌زند به پنجره
بیدار می‌شوم
صبحت به خیر شوالیه !
همه پنجره‌هایشان را پاک می‌کنند
آپارتمان‌ها شیشه‌ای می‌شوند
خانه‌ی کوچک تو به من تعظیم می‌کند
سرم را دربالش فشار می‌دهم
شانه‌هایت پنجره را تمام کرده
می‌تکانی ملحفه‌ات را
عطر تن توست
نوک می‌زند به پنجره

دیدگاه ها . «خانه تکانی»

 1. نوک می زند به پنجره!
  دل من اما
  تنها کمی درون سینه ام رژه می رود
  پنجره را باز خواهم کرد
  بر قلبم نوک خواهی زد
  اما این بار
  آنقدر خشن که
  قلبم از درون سینه ام
  به زمین می افتد و هزار تکه می شود
  مهربانم
  تنها کمی آرام تر
  مگر نمی دانی بهار در راه است و خانه دل را
  تنها کمی خانه تکانی کرده ام
  اما جای تو
  محفوظ است
  امان از بالش های همیشه خیس!

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.