فصل گل‌ها

Golha.jpg
– می‌بینی چطور دستشان انداختیم
عینک آفتابی‌ام را برداشتم
تابوت تو خندید :
– این همه جسد دیده بودی
به خودشان تفنگ و سپر ببندند
۲۷ خرداد ۱۳۹۰
سارا محمدی اردهالی