شهر بازی

می روم شهر بازی
پر از بچه است
خیال می کنم
کدام دختر
دختر من
کدام پسر
پسرک من
می خندم آرام
به تمام بچه ها
و به آرزوهایم
که بوی نا گرفته اند

دیدگاه ها . «شهر بازی»

 1. دوست دارم دخترت باشم
  یا حتی پسرت
  مامان سارا !!!

  یه هدیه برات دارم
  برای تولدت
  برای تولدت می خوام تا صبح برقصم
  ببین چی پوشیدم !
  اگه مامانی بزاره … بله
  – بیا شام آماده اس … این چه قیافه ای برای خودت درست کردی؟
  – مامان جون میای باهم برقصیم فکر کنم تولدش نزدیکه !
  – کی
  – سارا
  – سارا ؟؟؟
  – اووووه سارا گوشواره اردهال فائزه چقدر خنگی !!!
  – بازم خل شدی دختر برو پالتوی بابات رو در بیار اینارو هم جمع کن!
  همیشه برنامه های من رو به هم می زنه
  کاش منم بلد بودم با هیچ برقصم
  کاش اقلا می تونستم از پس خودم بربیام
  افسوس … تولد تو رو هم خراب کردم

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.