تلفن

زنگ می‌زند
صدایش نخ نما و چرک
حرف می‌زند
از گلف و جنبش زنان
نمی‌شناسمش
اشتباه گرفته‌
من از این جا رفته‌ام
کجا را می‌خواهید آقا!؟

دیدگاه ها . «تلفن»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.