[…]

گنجشک‌ها با تو دوستند
گربه‌ها از صدای پایت فرار نمی‌کنند
سوسک‌ها
– اگر تو بخواهی –
کنار دمپایی‌ها دراز می‌کشند
جانور درونم آرام شده است
تو با کدام زبان حرف می‌زنی؟!
شهریور ۸۲
حافظ موسوی

دیدگاه ها . «[…]»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.