. . .

бессонница
أرق
insomnio
slaplooshed
l’insomnie
insomnia
بی‌خوابی
失眠
uykusuzluk
.
.
.
یک بهمن هزار درد بی‌درمان
سارا محمدی اردهالی

خط یک متروی تهران

تجریش
قیطریه
شهید صدر
قلهک
دکتر شریعتی
میرداماد
شهید حقانی
شهید همت
مصلی
شهید بهشتی
شهید مفتح
هفت تیر
طالقانی
دروازه دولت
سعدی
امام خمینی (ره)
پانزده خرداد
خیام
مولوی
شوش
ترمینال جنوب
خزانه
علی‌آباد
جوانمرد قصاب
شهر ری
باقر شهر
شاهد
حرم مطهر
کهریزک
۱۸ آبان ۱۳۸۹
سارا محمدی اردهالی
حاضر آماده شماره (۱)
می‌توانید مارسل دوشان را بخوانید، درباره‌ی حاضر آماده‌ها (readymades)