به جز امشب و فردا شب و شب‌های دگر

در قلب دیوانگی می‌رانم
بی چراغ
بی ترمز
بی کمربند ایمنی
مسافر نمی‌داند تصدیق ندارم
شعر می‌خواند
شمس الدین و مصلح الدین و جلال الدین عقب نشسته‌اند
راستش باران نمی‌آید
جاده سر سبز و خرم نیست
پلیس هنوز ایست نداده
همه چیز معمولی‌ی معمولی‌ست

دیدگاه ها . «به جز امشب و فردا شب و شب‌های دگر»

 1. (شبحی حلول کرده از شعرهای جمهوری… یکی و دو کاج موسوی)
  گاهی اول یک دندان
  بعد دو دندان
  گاهی اول یک نخ
  بعد یک پاکت و بعد چند پاکت
  گاهی یک نفس گیر می کند
  و بعد چند نفس و بعد همه ی نفس ها
  گاهی حرف برای نوشتن کم داریم.
  پایدار باشی
  سارا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.