مینا

صبح
چین دامنش را که شکافته بود
می‌دوخت
دوباره شب
می‌رفت
دوباره نفس نفس زنان
باز می‌گشت
دوباره صبح زود
چین دامنش را
که می‌گفت گرفته به پرچین‌ها
آرام و با دقت
می‌دوخت
دوباره شب
می‌رفت
دوباره چین دامنش به جایی می‌گرفت
آرام و با دقت
دوباره می‌دوخت
دوباره شب می‌شد
دوباره
می‌رفت

دیدگاه ها . «مینا»

 1. به مینا بگویید خیالش را به
  یک شب بدوزد
  به
  یک فرد
  و یا حتی به
  یک مرد
  تا دامنش در گیر پرچین ها نگردد
  باز من رو وادار کردی بنویسم به جای خوندن
  خبر خوش این که تو هنوز میتونی بنویسی و من هنوز میتونم تلخ هم باشه حرف تازه رو بنویسم حتی اگر فیلتر بشه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.