تعمیرات یا تغییرات

بیشتر از خیال من

… آمدم یک طبقه‌ی کوچک را جابه‌جا کنم، اما چیزهای بسیاری جابه‌جا شدند. پیچ‌های بسیاری باز شدند. هزار کار و ذوزنقه‌ از کمد در آمد.

… خواب، فکرم را بسیار مشغول کرد. نوشتنش بسیار سخت شد. فکر می‌کنم چرا نمی‌توانم دقیق بنویسمش و هر چه می‌نویسم کم‌تر از اصلش می‌شود.

… از دوستی که ده سال بیشتر از من زندگی کرده و به او اعتماد دارم پرسیدم ممکن است آدم از کار زیاد و خستگی بمیرد پاسخ داد خیر.

دیدگاه ها . «تعمیرات یا تغییرات»

   1. متوجه ام سارا. باید یک دوم قاعده کوچک را با بزرگه جمع کنی بعد همه اش در ارتفاع ضرب شود؛ آنوقت مساحت زیر نمودار (V-t) جابجایی شخص را نشان می دهد

    1. جابه‌جایی شخص؟
     فکر کردم به جای رسم ذوزنقه روی مقوا، تعدادی مستطیل در اندازه‌های مختلف سفارش بدهم.
     مستطیل‌هایی با طول‌های ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷ و … و عرض مساوی.
     بعد با کمی ارفاق مستطیل‌ها در کنار هم می‌توانند، یک ذوزنقه‌ی بزرگ(یک طبقه) را پوشش بدهند.
     حالا این‌ها بخش نظری‌ست، امیدوارم در عمل(نصب کردن) مشکلی پیش نیاید.

  1. طبقات یک کمد بود :)‌
   محاسبات درست بود. طبقات جدید بسیار کاربردی‌اند و ذوزنقه‌های قدیم دیگر به‌چشم نمی‌آیند.
   به‌نوعی کج‌و‌مژی‌اش حذف شد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.