دیدگاه ها . «علیرضا»

 1. «هرگاه آدمی یا ابعادی از هستی او حذف می‌شود، شعر و هنر که حضورشان موکول به آزادی است، در پی حفاظت از ازرش‌های بشری و پایداری آدمی در راه آزادی بر می‌آیند. در چنین موقعیتی است که شعر و حیثیت انسانی چنان در هم گره می‌خورند که به مهم‌ترین نمود پایداری در برابر هجوم عوامل غیرانسانی بدل می‌شوند.» — محمد مختاری
  باش و بنویس سارای خوب…
  با احترام و فروتنی در برابر کلماتت، ماندانا
  ……………
  ماندانای نازنین
  چقدر یادداشت‌هایت عزیزند.
  مهر و دوستی بسیار
  سارا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.