پنج

گلوگاه تو و لب‌های من
همه‌چیز همان‌گونه که هست
شکار خوب
می‌داند
شکار خوبی است
پنج صبحِ پنج مرداد نود و چهار
سنگ‌های قیمتی از زیر خاک بیرون می‌آیند

دیدگاه ها . «پنج»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.