بالا و پایین

در خیابان ولی‌عصر
گرما بیداد می‌کند
آن بالاها دو چنار
لیوان آب‌جوی‌شان را محکم به هم می‌زنند
کسی حواس‌ش به ریشه‌ها و یا
شاخه‌های بالای چنارها
نیست

دیدگاه ها . «بالا و پایین»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.