” تاریخ تکراری “

یهودی‌زاده نیستم
ولی صدای چکمه‌ها
نام خانوادگی‌ام به زبان آلمانی
در نکند محکم با لگد باز شود
در این صف لعنتی
به کجا باید نگاه کرد
۲۷ آبان ۹۱
سارا محمدی اردهالی

دیدگاه ها . «” تاریخ تکراری “»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.