دیدگاه ها . «می گذرد»

 1. بچه که بودم
  شب که می اومد باهم می خوابیدیم
  ولی صبح قبل از اینکه من بیدار بشم اون رفته بود
  و من دوست داشتم موقع رفتن شب
  باهاش خداحافظی کنم
  حالا مامان بزور بیدارم می کنه که :
  پاشو دیر شد داره میره قضا شد
  اووووه آخه مامان جون من که دیگه بچه نیستم
  و این قصه هر روز منه !!!

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.