این حال

یک چاقوست
تا دسته فرو رفته در پهلو
نام کوچک دوست بر آن
درد هم یبداد کند
که می‌کند
یک ناروست
باور نکن
باور نمی‌کنم

دیدگاه ها . «این حال»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.