صورت جلسه

سه نفریم
سردبیر سابقِ یک مجله
چریکی پیر
یک عضو انجمن هزاردستان
با پیژامه‌هایی زرد و سوراخ
پای منقلی روشن
سوم آذر هشتاد و چهار، باران

دیدگاه ها . «صورت جلسه»

 1. به نامه آنکه عشق را آفرید که زمین را آفرید
  به قسم او ن کسی که این سرزمین
  مقدس را خشک کرد
  بعدونه که حق باتل نمیشه
  ما این سرمین خشک را آباد می کنیم و
  و او ن کسی که سرزمین مقدس را
  خشکانده به سزای عمالش می رسانیم

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.