تقدیم به شما

DSCF11081.jpg
تهران، حوالی پیچ شمیران، بهار ۸۳
من نیمی از یک شعر را می‌نویسم نیم دیگرش را …
خواب‌هاتان و بادبادک‌ها…
مخاطب خوب نعمت است.
من از شما سپاس گزارم.
.
.
.
چیزی میان دو فرم
ادریس یحیا
الهام
عمق
و…
و کسانی دیگر که دوست داشتند تنها بمانند
یا کسانی که من نامشان را نمی‌دانم…
.
.
.
لا لا لا لایی
لا لا لا لایی
.
.
.
قورباغه ساکت خوابیده بیشه

دیدگاه ها . «تقدیم به شما»

 1. ای عزیز!
  زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست/
  هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود/
  صحنه پیوسته به پاست/
  خوش آن نغمه که مردم بسپارند به یاد/
  شادمان و نیک اندیش باشی

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.