وبا

شهر آرام است!
با قائم مقام هایی سرگردان
که دستمال هایی آماده تپاندن در گلو
در دست دارند.
دکتر ها می گویند
دهانتان را با پارچه تمیز ببندید…

دیدگاه ها . «وبا»

 1. همه چیز آماده است
  وسایلتان را جمع کنید
  اندکی بعد قایم مقامی در شهر نمانده است
  شاید به جز اندکی هنوز هم در جرگهء
  انسان مانده
  کودک اشک میریزد
  مادر تنها مانده!
  و خدا هر چند تلخ لبخند میزند
  هیچ کس پیروز نشد…

 2. سلام نازنین!‌خیلی وقت است می آیم این جا! بیشتر از خود تو!! می دانم…می دانم..سرت شلوغ است و …. اما بیا جلو در گوشت چیزی بگویم! :‌بهانه نیاور!! بنویس!! کشتی این دل ما را!! …شاد زی.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.