دیدگاه ها . «بیداری»

 1. … زندگی شاید همین باشد؛ رفتن و رفتن و رفتن و ناگهان ایستادن در جایی ثابت…
  سلام بانو! بیداری ات را دوست داشتم.
  آرزویم برای این است…شاعر بمانی، شاد و دلگرم، در کنار شمعدانی ها…
  ………………….
  دلم را گرم می کنید
  شما با این نوشته ها
  دلم
  را

 2. ساراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  ”””””””””””””””””””””””””””””””””””
  سارا ؟

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.