دیدگاه ها . «The Mirror of My Heart»

  1. متانت و زیبایی واژه هایی را که مینویسی همیشه دیده ام در پاگرد
    در نوشته هایت واژه ها سرجایشان اند بی آنکه جلای مصنوعی بگیرند یا غبار گذر زمان روی واژه ها بنشیند شکل منظره آیی نامیرا واژه ها تازه اند با بوی خوشی از تفکر هوشمندانه ات
    تبریک سارا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.