. . .

اسبی که شیهه می‌کشد در دهان من
صلح نمی‌کند
بلوف می‌زند
هر کجا که می‌روم
جا نمی‌شوم
۲۴ آذر ۸۹
سارا محمدی اردهالی، گرگان

دیدگاه ها . «. . .»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.