طمأنینه

آرام گرفتن، قرار گرفتن، آرامش، قرار، سکون، سنگینی، وقار، مکث، آهستگی،

کندی، متانت، تانی، آرامیدن، آرامیدگی، نرمش، درنگ، سبکی، سکون، سکون قلب.

پیش رویت

دگران صورت بر دیوارند

نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند

دامن دولت جاوید و گریبان امید حیف باشد که بگیرند و دگر بگذارند

اول اردیبهشت ۱۳۹۹

دیدگاه ها . «طمأنینه»

  1. امروز روز اول اردی بهشت است
    بهار گاهی پیش می آید که پیاده به درخت می رسی باران پیش پایت رفته و آفتاب و سنگفرش پیاده رو و احتمالا صدای چند پرنده، حس خاصی در فضا وجود دارد که مخصوص بهار و در بهار مخصوص اردی بهشت است. دوست داری آن لحظه تمام نشود. نمی شود چیزی را توضیح داد فقط می توان آدرس داد و امیدوار بود.. فقط می دانم مخصوص اردی بهشت است باید روی این کلمه عمیق شوم و به درون بروم ..

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.