تلفن

یخچال خراب شده
همسایه آش آورده
برای میز آشپزخانه با پارچه‌ی پرده رومیزی دوخته
می‌گوید و می‌گوید و یادم می‌رود
چطور بوده است شکل غم
صدایش
شربت بهارنارنج شیراز است