” کشش “

دست‌هایم می‌آیند می‌روند
مثل موج
چیزی را نمی‌گیرند
دست نخواهم داشت
در آب
در جوهر
در نوشته
قایق را
هل داده‌ام در آب
و
دست کشیده‌ام
۲ اسفند ۱۳۹۱

دیدگاه ها . «” کشش “»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.