دیدگاه ها . «کادو : رنگوبارنگی»

 1. زیبا بود
  به یاد دوران پاک و خالص کودکی افتادم زمانی که معلم هنر میگفت کاردستی درست کنیم و ما هم یه چیزی تو همین مایه می ساختیم و با افتخار می بردیم
  یادش بخیر …
  سر بزنی خوشحال میشم

 2. ه بیروت از قلبم سلام بر بیروت
  و بوسه ام بر دریا و خانه هایش
  و بر صخره هایش
  که همچون چهره ی ملاحان پیر است
  آمیزه ای از روح مردمان و شراب است بیروت
  از رنج کارگران و عطر نان و یاسمن است بیروت
  پس چرا طعمش چیز دیگریست؟
  طعم آتش و دود
  عروس خاکستر پوش است شهرم
  (شکوهی از خاکستر یافته بیروت)
  شهرم چراغهایش را خاموش کرده
  با خون فرزندان برروی دستانش
  شهرم درهایش را بسته و در تاریکی نشسته
  تنها با شب
  تنها با شب
  تو شهر منی
  تو متعلق به منی
  درآغوشم بگیر
  تو شهر منی
  بیرق و سنگ بنای منی
  من با موجهایت زندگی می کنم
  با زخم های مردمانت
  و اشکهای مادرانت
  تو شهر منی
  متعلق به منی
  در آغوشم بگیر
  —————————
  ندیدم کسی فراسی شو ترجمه کرده باشه
  اگه خوب بود و خوشت اومد
  باشه کادو قاطی اون رنگوبارنگی ها
  اگرهم که نه
  پس هیچی
  ………………………..
  دست شما درد نکند
  کادوی خوبی است
  خیلی
  سپاس‌گزارم
  سارا
  

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.