هشت

در آتش می‌سوخت
به ما خیره بود.
طلب یاری داشت
در آتش صاحب دو قلب
شده بود.
قلبی برای ماندن و قلبی برای
رفتن.
قسمتی از ” یک منظومه در بیست و پنج شماره”
ساعت ده صبح بود، احمدرضا احمدی، نشر چشمه :۱۳۸۵

دیدگاه ها . «هشت»

 1. سلام سارا
  چند روزی که نبودم خوب فعال بودی
  راستش یک روز هم تهران بودم ولی وقت نبود.
  همدان هم زیبا بود
  راه های سبز و بارانی و گاه ابری غرب کشور نیز.
  زنده باشی
  – سلام…
  حس دلتنگی داشت آن نوشته…
  بی سرانجامی هم
  شاد باشید
  سارا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.