تمرین زبان

در وضعیت قرارت می‌دهم
فرودگاه هستی
فرودگاه یک کشور خارجی
پرسشی به ذهنت می‌رسد؟
– نه!
شاید تنها بپرسم
کجا یک لیوان آب می‌توان پیدا کرد؟
دهانش خشک شده
چشم‌هایش را نگاه نمی‌کنم
– بیشتر فکر کن پسرجان!
در فرودگاه تنهایی
– باید بپرسم
در خروجی کجاست؟
بیهوده است
می‌زنم زیر چانه دستم را
روی کاغذ می‌نویسم:
– باجه‌ی فروش بلیط کجاست؟
– اولین بلیط برگشت به ایران چه روز و چه ساعتی ست؟
– نزدیک‌ترین هتل به فرودگاه چه نام دارد؟
جلسه‌ی بعد
جملات را از بر کن
شروع می‌کنیم به داستان خواندن
هیچ نگران نباش
با مادرت صحبت خواهم کرد

دیدگاه ها . «تمرین زبان»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.