زیباترین برگ

là-bas.jpg
پیِ زیباترین برگِ باغ‌های فشم می‌گشتیم
ما سه نفر بودیم و یک چتر،
اندازه بود
با هم خرمایِ کرمانی و شاه‌دانه‌ خوردیم
باران دیوانه‌وار می‌بارید
گوسپندها و سه سگ گله
همراه چوپانی نجیب از کنار ما رد ‌شدند
ما یک نفر بودیم
یک برگ

دیدگاه ها . «زیباترین برگ»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.