دیدگاه ها . «طراری»

 1. تکرار میشود
  یک کلمه و باز خطی درشت
  سر سطر
  اه من چقدر ناتوانم
  حتی در این دشت برگی نیست
  که سبزی انرا رنگ کنم
  شاید چشمانم کور رنگ است
  پناه می اورم به شعرت
  دوباره
  رنگی تازه
  سارا این پنجره تازه را بروی چشمانم
  هر صبح روبه خورشید باز کن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.