شاهد

آرام باش
قبول
نمی‌توانی تحمل کنی
باور می‌‌کنم
راست می‌گویی
خودم طناب را برداشتم
خودم به گردنم انداختم
باشد
اما کوچولوی تنهایم
زودتر فرار کن
پلیس‌ها می‌رسند
و
نه آنها
نه قاضی
و نه هیچ کس دیگر
مرا باور نمی‌کند

دیدگاه ها . «شاهد»

 1. کوچولوترین شاهد دنیا،
  عزیزکم،
  قاضی جماعت زبان آدمیزاد سرشان نمی شود.
  اگر چیزی پرسیدند،
  تو فقط بگو کسی را دیده ای که بلد نبوده با سرنوشت بجنگد.
  بگذار بروند تا خودِ صبح
  دیوانه وار دنبال تبصره و ماده بگردند…

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.