حوادث

یک مرد دیشب
پشت دری حیران بود
آمده بود گویا
زباله‌اش را دم در بگذارد
زباله او را
گذاشته‌بود و
در را بسته‌بود

دیدگاه ها . «حوادث»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.