دیدگاه ها . «و اما بعد»

 1. پرسیدی
  “مزاحمتان که نشدم؟”
  بغضم تاب نیاورد
  و اشک هایم
  گونه هایم را سر خوردند
  پرسیدی چیزی شده ؟
  به جوانی ام فکر کردم
  و همه ی سالهایی
  که برای تو در جنگل دلم
  نهال کاشتم
  دریغ
  دریغ که اکنون
  جز جند شاخه ی پوسیده
  چیزی پیدا نمی شود
  دریغ
  دریغ


  ————————–
  علی ن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.