آگهی

حوالی خیابان آزادی
یک حلقه ی نورانی
گم شده
متعلق به قدیسی افسرده
آن را لگد نکنید
لطفا با احترام
دفنش کنید
بدون جنجال مطبوعاتی.

دیدگاه ها . «آگهی»

  1. آگهی:
    یک عدد حلقه ی ِ نورانی ِ قدیسی یافت شده.
    لطفن با ارایه ی ِ مشخصات ِ کافی و با در دست داشتن ِ گواهی ِ قدیسی از بقالی ِ دریانی سر ِ کوچه ی ِ حسین‌خانی دربافت نمایید. لازم به ذکر است که در اثر ِ بی‌توجهی ِ یابنده سیستم ِ برقی‌ِ حلقه دچار ِ چشمک ِ ممتد شده. با عرض ِ پوزش و طلب ِ بخشایش.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.