March 25, 2009 | چهارشنبه ۵ فروردین ۱۳۸۸

شکار آهو

زمین آیا گرد است ؟
و می‌چرخد کسی؟
دوستی یعنی چه؟
ایستاده‌ای آن جا و من این جا ؟
تنها
تن ها
ت ن ه ا
می‌چرخد و انسان‌ها آدم هستند خوب!
اشتباه ممکن
آدم محتمل
بهتر است از ممکن‌های دوست داشتی حرف بزنیم تا محتمل‌های بی‌مزه مثل دشمنی که هست
جهان دیگری کجاست؟
می‌توانی؟
پیامد رنج دادن دیگری می‌چرخد تا بخورد مغز سرت؟ ممکن است !
من آن جا بودم و او آن جا...
ما نبودیم و مهم نبود
ما همیشه آن جای دیگر بودیم
تو از آن روز که در بند او بودی آزااد شدی
می بخور با همه کس
یار بیگانه شو
یار بیگانه شو

ناز بنیاد کن
شهره‌ی شهر شو
می‌خوام برم کوه

می‌خوام برم کوه
شکار آهو

× دسته‌ی جدید: دست منه بر دهنم
برای هر کسی همچین دسته‌ای ممکن است پیش بیاید، سرزنشم نکنید.

نظرها

دوست داشتنی بود دختر...


من عاشیگه این آهنگه شدم...چرا؟دوست یعنی چه؟

تا بیایی معنا کنی
او...
گذاشته و رفته است.


چه دردناک بود تنها در میدان آزادی میتوانستیم آزادی مان را فریاد بزنیم


فرستادن نظر

(نظر شما پس از تاييد نويسنده‌، نمايش داده خواهد شد.)

نام:
ایمیل:
وب‌سایت: