گوزن زرد ایرانی

گوزنی معتدلم
هنوز فصل منقرض شدنم نیامده
می‌چرخم میان دشت‌ها
دل‌شوره‌ای ندارم
اگر
شعری برای مزارع
به ذهنم نمی‌رسد
خیابان ولی‌عصر
۱۶ اردیبهشت ۹۵

دیدگاه ها . «گوزن زرد ایرانی»